ISAńC DA COSTA (1798-1860)

AAN DEN OUDSTEN ZOON,

VAN

EEN GELIEFDEN VRIEND,

OP DEN DAG VAN ZIJNE AANNEMNG EN DOOP IN
DE CHRISTELIJKE GEMEENTE
( MET EEN BONDEL VAN BILDERDIJK).

 

De PoŽzy aanbidt! zy kiest voor gloriepalmen
het needrig heilsieraad van kruis doornenkroon,
Ons NeÍrland zoog den dauw der Palestijnsche psalmen,
en Golgotha bevrucht des Dichters hoogsten toon.
Neem in dit plechtig uur een bundelken dier takken,
met levensooft bevracht. geliefde jongeling!
ten pand aan van een zucht, die nimmer mag verzwakken,
en die ik, zeegnend, u ten afscheidsheilgroet zing.
Leev’ Dichtkunst in uw ziel! voel Waarheid met uw harte!
en, by de wisselpa‚n van d’ ingetreden loop,
gedenk, hoe om u heen verleiding lokk’ of tarte,
het ouderlijke huis — Gods roepstem — en Uw Doop!

1839.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 21 juli 1997.