ISAńC DA COSTA (1798-1860)

AAN DEN HEER EN MEVROUW

DE MAREZ OYENS-WALLER,

BY HUN KOPEREN BRUILOFT.

Psalm CIII. — Openbaringen XIX : 9.

Ook ’t koper heeft zijn glans. Ook ’t koper heeft zijn waarde.
Maar ’t koper bruiloftsfeest, waarvoor Gods gunst u spaarde,
voert welda‚n u te rug en kostelijker goed,
dan goud of zilver geeft of afbeeldt voor ’t gemoed.
’t Was echtheid mild vermeerd door ouderlijken zegen, —
’t was voorspoed, soms ook smart, rijk aan genadewegen, —
’t was ’t achtste van een eeuw, maar daarin neÍrgeleid
voor beider kostbre ziel het zaad der eeuwigheid!

      18 Aug. 1847.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 30 juli 1997.