ISAńC DA COSTA (1798-1860)

PAASCHZANGEN.

II.

DE RUST IN HET GRAF.

   En op den Sabbath rusteden zy naar het gebod.

   Lucas XXIII : 56.

      A.

Op den Zevenden der dagen heeft de Almachtige gerust
van den arbeid Zijner handen, Zijner oogen vreugde en lust!
Aard en hemel stond geschapen, man en gade, dag en nacht!
De eerste Schepping! ’t eerste Menschdom! de eerste Sabbath! — ’t Was volbracht.

      B.

Op den Zevenden der dagen rustte Jezus in het graf
van den arbeid Zijner ziele, die Hy willend overgaf!
In de zwakheid van den krusidood werkt een nieuwe Scheppingskracht:
’t Is Vervulling! ’t Is Verzoening! ’t Is Verlossing! — ’t Is volbracht!


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 10 juli 1997.