ISAńC DA COSTA (1798-1860)

PAASCHZANGEN.

V.

L O F Z A N G.

   Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen
de kracht en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer,
en heerlijkheid en dankzegging.
-- Openbaringen V : 12.

   [Wijze: Gezang 1.]

Hallelujah! Lof zij het Lam!
Die onze zonden op Zich nam!
Wiens bloed ons heeft geheiligd!
Die dood geweest is, en Hy leeft!
Die 't volk, dat Hy ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

Den Koning op des Vaders troon
den Eerstgeboren uit de doŰn,
den Bloed- en Heilgetuige!
Der Vorsten Vorst, den Heeren Heer,
zij heerschappij, en dank, en eer!
dat alle knie Hem buige!

Lof zij het Lam, Gods Medgezel,
uit Davids Zaad d'ImmanuŽl!
God, in het vleesch verschenen!
In Hem, die wederkomen zal,
In Hem aanbidde 't gantsch Heelal
JEHOVAH den Drieťťnen

Aanbidt den Vader in het Woord!
Aanbidt den Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt den Geest uit beiden!
Van Zijn gemeenschap, Zijn gen‚,
Zijn liefde en trouw, Hallelujah!
zal ons geen schepsel scheiden.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 11 juli 1997.