ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

R AN D S C H R I F T

VAN EEN ZILVREN BEKER.

AANGEBODEN AAN DEN WEL-EERW. HEER CHEVALIER,

NA DEN DOOP VAN MEVR, BELMONTE EN HARE DOCHTER.

De ziel gedencke en love in iederdroppel wijn
den Wijnstok des behouds, van Wien wy ranken zijn.
19 Dec. 1824.

E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 15 juni 1997.