ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

A A N   J ON K V R O U W E

H O O F T   V A N   V R E E L A N D.

   Frisch blijft de krans van Drossaart HOOFT
èn wapenschild èn schedel sieren.
Maar, zoo we ook laauwren eeren, vieren, —
   voor wie by lief en leed gelooft
in Dien met doornen eens Gekroonde,
Die tot op ’t kruis zich Liefde toonde,
   is de onverwelkbre kroon bereid
   van eindlooze heerlijkheid!
In lief en leed dan ’t hoofd naar boven, —
naar ’t Hoofd, dat we eeuwig willen loven!

            1857.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 25 mei 1997.