KUNSTCRITIEK

Wat is critiek? Het is de kunst,
om onze boezemvrienden
te stikken onder lofbetuig
- ofschoon ze blaam verdienen.-

Wat is critiek? Het is de kunst,
om boven op de daken,
met trommels en bazuingeschal,
n hoop lawijd te maken.

Wat is critiek? Het is de kunst,
om - zonder ze ooit te lezen -
te roepen, dat de minste prul
n meesterstuk moet wezen.

Des heb ik menigeen het zweerd
der kunstcritiek zien gorden,
die beter ware makelaar
in koffieboon
geworden!


Omer Karel De Laey
(1876-1909)

Deze Westvlaamse aristocraat van de geest studeerde rechten te Leuven. Tijdens zijn kort leven bewonderde hij Lessing en Horatius en schreef onder andere pittige, puntige, plastische verzen. Hij was een nuchter observerende dichter en een kritische geest die zijn werk meestal wist te kruiden met een dosis humor en de nodige ironie.

Uit: Het Werk van Omer K. De Laey, bezorgd door E. Vliebergh & J. Persyn, 2de uitgave, 5 delen, Lannoo, Tielt, 1941-1942.


Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster