QUIQUE SUUM

k Zie u daaglijks nederdalen,
freule, met gemeten stap
in n slepend kleed, dat wentelt
langs den marmerwitten trap.

Ik bewonder uwe slankheid,
doch ik vraag: wat weegt er meest?
Gij bezit het kleed, mijn freule,
uw tailleude heeft den geest!


Omer Karel De Laey
(1876-1909)

Deze Westvlaamse aristocraat van de geest studeerde rechten te Leuven. Tijdens zijn kort leven bewonderde hij Lessing en Horatius en schreef onder andere pittige, puntige, plastische verzen. Hij was een nuchter observerende dichter en een kritische geest die zijn werk meestal wist te kruiden met een dosis humor en de nodige ironie.

Uit: Het Werk van Omer K. De Laey, bezorgd door E. Vliebergh & J. Persyn, 2de uitgave, 5 delen, Lannoo, Tielt, 1941-1942.


Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster