DONKER - ROSE ZIJDEN KLEED

Kent gij ook de blonde freule,
die de helft van haren tijd,
langs de straten - om te wandlen
of gezien te worden - slijt?

t Zomerkleed in donker-rose
zijde, dat gesnoerd is rond
hare slanke taille, valt in
wijde plooien op den grond.

Donker-rose, bij zooverre,
dat er, boven haar gezicht,
lijk de bonte weerglans van n
bloedige aureole ligt.

Bij zooverre, dat de zonne, in
rood geschemer; lijze speelt
op de zijde, die al ruischen
langs de stratesteenen dreelt.

Bij zooverre - maar dit oordeel
zeg ik sous réserve voort,
want ik heb het enkel van nen
anti-feminist gehoord, -

Bij zooverre, dat de freule
nen onnooslen kallekoen,
op het zicht van hare robe,
zou van dulte bersten doen.


Omer Karel De Laey
(1876-1909)

Deze Westvlaamse aristocraat van de geest studeerde rechten te Leuven. Tijdens zijn kort leven bewonderde hij Lessing en Horatius en schreef onder andere pittige, puntige, plastische verzen. Hij was een nuchter observerende dichter en een kritische geest die zijn werk meestal wist te kruiden met een dosis humor en de nodige ironie.

Uit: Het Werk van Omer K. De Laey, bezorgd door E. Vliebergh & J. Persyn, 2de uitgave, 5 delen, Lannoo, Tielt, 1941-1942.


Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster