Atheisten

Cornelis Paradijs

Wat wil het reuk'loos vloekgespan
  Dat U ontkent, o Heer?
O, komt de nood eens aan den man...
  Zij buigen voor u neêr.

Uw macht en Goedertierenheid-
  Driest schenden zij haar aan,
En 't sterkste voor Uw goedheid pleit,
  Dat Gij hen liet bestaan.

Hoe groot is Uw genade niet,
  Dat gij dat galgenrot
Uw hoogen Naam beschimpen liet,
  In dol vermeet'len spot!

Doch wee u, adderengebroed!
  Wacht op het einde slechts...
Lankmoedig is de Heer en goed-
  Doch vreest den Dag des Rechts!


Grassprietjes, 1885

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.