Bange nacht

Cornelis Paradijs

Ach hemel, wat moet ik beginnen!
  Dat God zich nu mijner erbarm!
De dokter ging flusjens naar binnen,
  En reeds is de luiermand warm.

O ure van angst en verrukking!
  Hoe is mij de ziele vervaard-
Doch denk, zonder 's Hemels beschikking
  Valt immers geen muschje ter aard...


Grassprietjes, 1885

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.