Het dichten

Cornelis Paradijs

O, wat is het dichten zoet!
Altijd... als men dichten moet,-
Dichten is niet ieders zaak,
Geen ontspanning over vermaak.

Dichten is: uit vol gemoed
Storten zijn gedachtenvloed,
Als een breeden waterval,
In zoetvloeiend woordgeschal.

Moest ik zoeken naar een woord-
'k Zou niet dichten, zooals 't hoort;
Moest ik denken bij mijn lied-
'k Vond mijn inspiratie niet.

Onbelemmerd, onbeklemd,
Al naar God mij cither stemt,
Zing ik, op een warmen trant,
God ter eer en 't Vaderland!


Grassprietjes, 1885

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.