Bij een geschenk

(Twaalf geborduurde zakdoeken)

Cornelis Paradijs

Lieve Truide, dit geschenk,
  Klein, maar rein van zin,
Zeg u hoe ik aan u denk,
  Hoe ik u bemin.

Reiner dan dit blank batist,
  Blijv' steeds uw gemoed,
Want slechts zielereinheid is 't
  Die ons heil behoedt.

O, gebruik ze lang en veel,
  Teêr-beminde bruid,
Echte deemoed zij uw deel,
  Als ge er u in snuit.

Want bedenk bij wát ge doet:
  Wij zijn nietig stof-
God alleen geeft alle goed:
  Hem zij alle lof!


Grassprietjes, 1885

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.