Het huwelijk

Cornelis Paradijs

Zoo zijn wij dan getrouwd,
  Ik kan 't haast niet gelooven:
  Nu 't oog gewend naar boven
En op den Heer gebouwd!

De Heer is onze Rots,
  Van hem komt alle zegen!
  Een vrouw heb ik gekregen,
En 't harte zwelt van trots.

Verdiende ik zooveel? neen!
  Slechts grond'looze genade
  Schonk mij haar tot een gade,
Voor mij, voor mij alleen!

God had haar even goed
  Een ander kunnen geven.
  Zodat ik al mijn leven
Zijn liefde prijzen moet.


Grassprietjes, 1885

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.