Frederik van Eeden

(1860-1932)

Frederik van Eeden was psychiater, wereldverbeteraar en schrijver. In die laatste hoedanigheid werd hij onder andere bekend door de romans De Kleine Johannes en Van de Koele Meren des Doods en door de parodistische dichtbundel Grassprietjes die hij schreef onder het pseudoniem Cornelis Paradijs en waarin de negentiende-eeuwse gezapige domineespoëzie belachelijk werd gemaakt.

Van Eeden heeft echter nog veel meer geschreven -- pamfletten, wetenschappelijke artikelen, en gedichten bijvoorbeeld. Hij was daarnaast een van de meer begenadigde Nederlandse toneelauteurs. In deze kamer zijn op dit moment het drama Lioba opgenomen, alsmede een selectie uit Van Eedens gedichten. Ander werk volgt hopelijk snel.