Frederik van Eeden

De Geboorte eener Natie.

Verspreide Boeren ploegen 't wijde land
weiden hun kudden, vestend naar God's Recht
hun hard bestaan op de twee zuilen hecht
van Vrijdom en het zware werk der hand.

Op Handel en op Woeker tronend legt
een machtig Rijk welhaast heel d' aard in band,
noemt zich beschaving's Kamper en Gezant
en droomt all' volken aan zijn troon geknecht.

Het steekt den nooit verzaadden muil naar voren
zich blindlings aan den gouden buit vergapend
en slaat 't klein volk met krijg in dommen trots,

zoo sloeg Hephaistos eens het hoofd eens Gods,
en als Athene, weerbaar en gewapend,
werd het groot Afrikaander volk geboren.

(October 1899)


Bron: Van de Passielooze Lelie. Verzen door Frederik van Eeden, waarbij zijn opgenomen de "Enkele Verzen", Amsterdam (W. Versluys) 1901, 58.
Ingezonden en HTML door Willem van der Schee
voor het project Laurens Jz. Coster