Frederik van Eeden

't Herteken.

Hebben ze je 't weien voor altijd versperd?
   Herteken! Herteken!
Docht je maar hongrig om groenigste loten,
tot je in de breeklijke poten geschoten
   vangeling werd?

Is je nu 't meien voor altijd versmert?
   Herteken! Herteken!
Blijven de groene revieren versloten? --
Donker-oog staart, óverwijd van grooten
   jammer gesperd.


Bron: Van de Passielooze Lelie. Verzen door Frederik van Eeden, waarbij zijn opgenomen de "Enkele Verzen", Amsterdam (W. Versluys) 1901, 121.
Ingezonden en HTML door Willem van der Schee
voor het project Laurens Jz. Coster