Frederik van Eeden

School der Minne.

O Liefde die nooit Liefde vroeg
maar geven bleef om niet,
die wrevel nog als weldaad droeg,
nu wint ge Liefde_en Lied.

Zoo geeft de hemel en de zon
zoo geeft Gods liefde groot
ook waar zij nooit ontvangen kon
uit louter minnens-nood.

Zie hoe de macht van uw geduld
verheerlijkt mijn bestaan
en met een wondre pracht verguldt
mijn dag, nu en voortaan.

God wil in Vreugden zijn gekend,
in Vreugden fel en sterk;
Gij hebt mijn hart tot Vreugd gewend
dit 's Deemoeds wonderwerk.

Heb dan geen zorg om dank of trouw,
blijf geven als om niet,
of 't u dan al begeven wou
mijn hart en kon het niet.


Bron: Van de Passielooze Lelie. Verzen door Frederik van Eeden, waarbij zijn opgenomen de "Enkele Verzen", Amsterdam (W. Versluys) 1901, 123.
Ingezonden en HTML door Willem van der Schee
voor het project Laurens Jz. Coster