Frederik van Eeden

Van de Passielooze Lelie

Verzen door Frederik van Eeden,

waarbij zijn opgenomen de "Enkele Verzen"
Amsterdam. -- 1901. --. W. Versluys

1e Periode

INTREDE.

Lass den Anfang mit dem Ende
Sich in Eins zusammen ziehn,
Schneller als die Gegenstände
Selber dich vorüberfliehn.

         Goethe, Dauer im Wechsel.

De Waterlelie
De Lente
Bij 't verwachten der liefste
Avond in de stad
De Noordewind
Schemering in 't woud
Na zonsondergang aan zee
Booze droom
De eigen uitvaart
Voor de liefste
Voor H.
Het vizioen in Spanje


2e Periode

IN LIJDENS VUUR.


In lijdens vuur
Aan mijne liefde
Wandeling
Voor Tonnie
Onze tijd
De regen
Twaalf sonnetten
To Lady W.
To the Lady Catherine of Belvoir
To John Ruskin
To an Indian Friend
De Geboorte eener Natie
Wijkrans van Drievoudzangen
God en mensch
Aarde
Jezus
Nemesis
De onterfden


3e Periode

UITKOMST.

   Daz ein mensch ein ruowic oder rastlich leben in gote hat, daz ist guot; daz der mensch ein pînlich leben hat mit geduld, daz ist besser; aber daz man denne rast habe in pînlichem lebenne, daz ist daz allerbeste.

         Meister Eckhart.

't Zeegeruisch
Levenswonder in ouderworden
Herteken
Uitkomst
School der minne
Van trots en deemoed
Hei-leeuwerik
De Rivier
De Planeet
Mijn Bloemenverpleegster
De Passie-looze Lelie


Ingezonden en HTML door Willem van der Schee
voor het project Laurens Jz. Coster