Geloof en rede

Cornelis Paradijs

De godsdienst en de wetenschap
Die loof ik allebei -
De tweede maakt ons wijs en knap
En de eerste vroom en blij.

Meen niet dat ik de vrijheid haat
O neen! - ik stel haar hoog!
Maar waar zij aan de vroomheid schaadt
Wend ik tot God mijn oog!

Want naast der rede schoon geschenk
Lag Hij het bijbelwoord
Opdat 'k zou toetsen wat ik denk
En zeggen: 't is accoord!

Dit hemelsche criterium
Staat vast in eeuwigheid!
Dat leert ons 't megatherium
Uit zwarte steenkooltijd.


Grassprietjes, 1885

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.