Moederweelde

Cornelis Paradijs

Weet gij, wat ik het treffendst
  En lief'lijkst schouwspel vind,
Het edelst, hartverheffendst?-
  Een moeder met haar kind!

En of men me eerezuilen,
  En lustwaranden bood-
Ik zou ze niet verruilen,
  Voor 't kleintje op moeders schoot.

Hoe teeder en hoe roerend
  Lescht zij des wichtjens dorst,
Met pap of melk het voerend,
  Of met de moederborst.

Zie, hoe zij 't schaapjen innig
  Aan 't moederharete knelt,
En 't zorgvol en zachtzinnig
  Omkleedt met doek en speld.

Wie ziet dan hierin weder
  Des makers grootheid niet?
Wie knielt niet biddend neder,
  Als hij zijn maaksel ziet?


Grassprietjes, 1885

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.