Aan de naturalisten

Cornelis Paradijs

  'k Ruil voor Majorca's zee-koralen,
Voor India's parelvangst, op de oevers uitgestrooid,
Noch voor Potosië's erts, noch voor Mexico's metalen
  U, diergeliefde cither! nooit.

Wat zoudt ge in plaats mij geven mogen?
  Verlokkend aas in kinderoogen,
  Verblindend slijk uit mijn en meer!
't Onzinnig grauw, door schijn te doeken,
Moog' schatten op den mesthoop zoeken...
  De dichter haalt ze uit hooger sfeer!


Grassprietjes, 1885

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.