Nederland

Cornelis Paradijs

O, dierbaar plekje grond, ontwoekerd aan de baren!
O land van mijn geboorte en teed're kinderjaren!
Waar ik mijn eerste kinderspelletjes gespeeld,
Mijn eerste kunstelooze zangen heb gekweeld-

Wat heeft mijn hart geklopt bij 't hooren van uw helden,
Die, door Gods hulp gesterkt, den vijand nedervelden,
Van Neerland's Vorstenstoet en Staten-Generaal
Zoo rijk in lauweren en vroomheid allemaal.

O Neêrland! u wijd ik mijn zang, mijn lied, mijn leven,
Mijn wensch is slechts, voor u op 't bed van eer te sneven,
Bescherm, o Neerlands God! ons land en vorstenhuis,
En sla des vijands heer met sterke hand tot gruis.


Grassprietjes, 1885

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.