Ontevredenen

Cornelis Paradijs

Het bulder vrij op 't woeste meer Ik kijk eens buiten naar 't weer   En ga dan thuis wat slapen       Tollens Tevredenheid
Ach! waartoe dat eeuwig klagen,
 Ontevreden, onvernoegd;
God geeft niemand meer te dragen,
 Dan juist voor zijn krachten voegt.

Wangunst zie 'k elks hart verteren,
 Woekrend als een fel venijn,
Schooiers vragen mooie kleeren,
 Knechten willen bazen zijn.

O, als elk maar wilde leeren,
 Dat de Heer geeft kracht naar kruis,
De arme zou geen goud begeeren,
 Beedlaars bleven in hun kluis.

Zoekt de Zorg niet vaar der rijken
 Warm en weeldrig ledekant,
Om het harde bed te ontwijken
 Van den mingegoede stand?

Zorg heeft ieder - maar op aarde
 Is 't geluk steeds weggelegd
Voor wie dankbaar wil aanvaarden,
 Wat hem God heeft toegezegd.

Ook mijzelf, naast veel verblijden
 Viel veel bitte smart ten deel,
Veel miskenning, lichaamslijden,
 Klappen in mijn finantieel,

Zou ik daarom morren, klagen?
 Neen! - bestendig dank ik God
Wachtend op de beetre dagen,
 'k Zoek de lichtzij van mijn lot.

's Zomers als de bloemen bloeien
 Ga ik wandlen met mijn vrouw,
Waar de koeien vreedzaam loeien
 In de groenende landsdouw.

't Zie den noesten landman ploegen,
 Hijgend, zweetend, blij te moe,
't Vogeltje vol vergenoegen
 Kweelt den Heer een loflied toe.

Door de lachend malsche beemden
 Blinkt de lieve zonneschijn,
O, wien zou 't dan niet bevreemden
 Dat er ontevreednen zijn!

Vroolijk als de vischjens spartlen
 In den zilverblanken vliet,
Zie 'k mijn zeven kleintjes dartlen,
 (De allerjongste loopt nog niet).

'k Zoek dan bloempjes in de weide,
 Zelf in Gods natuur een kind,
't Ga dan met een krans verblijden
 De egâ die mijn hart bemint.

Neem, zeg ik, 't eenvoudig kleinood,
 Kroon-door menig vorst benijd,
Schoon een koning u het zijn' bood,
 Gij hebt meer: `tevredenheid!'

Deze krans zal nooit verdorren,
 Vlecht hem in uw lokken, Trui!
Kom! wij lachen met het morren
 Van die ontevreden lui!


Grassprietjes, 1885

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.