Pieteit

Cornelis Paradijs

Gij jonge dichterbende
Die naar verand'ring haakt
Die schimpt op al 't bekende
En God en wet verzaakt

Gij tierende rebellen
Vol eerzucht, haat en nijd
Wil ik U wat vertellen?-
't Schort U aan pieteit

Gij eert genie noch grootheid
Noch religieus gevoel
Daar gij geheel ontbloot zijt
Van eenig hooger doel

Geen schepsel of het weet iets
Van God en poezie-
De neger heeft zijn fetisch
De non haar relikwie.


Grassprietjes, 1885

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.