Frederik van Eeden


No-Frame versie Frederik van Eeden pagina
Gezipte versie van deze pagina om te downloaden
Lioba
Drama over Trouw
Van de passielooze lelie

De bundel uit 1901


Gedichten:
De Waterlelie
De lente
't Herteken
Avond in de Stad
Na Zons-Ondergang aan Zee
Ellen (Uit den derden Zang)
Ellen (Uit den tweeden Zang)
Voor H.
Cornelis Paradijs' Grassprietjes:
Voorpagina van Grassprietjes
Open brief aan de schrijver
Voorrede
Voorbericht voor den 2en druk
Aanhef

Een tuiltje poëzie
voor het huisgezin
 1. Inleiding
 2. Het jawoord
 3. Er door
 4. Bij een geschenk (Twaalf geborduurde zakdoeken)
 5. Jalouzie
 6. Wanhoop
 7. Herademing
 8. Waterweelde
 9. Het huwelijk
 10. Huwelijkszang
 11. Het zoet geheim
 12. Bange nacht
 13. Uitkomst
 14. Moeder bij de wieg
 15. Vaderweelde
 16. Moederweelde
 17. Kinderweelde
 18. Beproeving
 19. Inenting
 20. Droeve gebeurtenis
 21. Het middagmaal

Versche lauwerblaadjes
Om de hoofden van Neêrlands dichterhelden

Voorspel
Aan Jacob Cats
Aan J.J.L. ten Kate
Aan N. Beets
Aan Tollens

Predikanten-lied
(Hulde aan onze geestelijke stand)

Predikanten-lied

Mengelpoëzie

Atheisten
Aan de naturalisten
Het dichten
Nederland
Bekentenis
Ontevredenen
Het gevallen meisje
De dolende gids
O tempora

Overig werk van Cornelis Paradijs

Geloof en rede
Pieteit
Van Eedens bijdrage aan het 'Kroniek-debat'
Van en Over Frederik van Eeden buiten het Coster-huis:
Biografische informatie en een samenvatting van De Kleine Johannes door Kars Oomkes
Van Eeden en De Kleine Johannes op het Schrijversnet
Aankondiging van het proefschrift De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden van Marianne L. Mooijweer
Van Eedens artikel 'A Study of Dreams'
Over de verfilming van Van de Koele Meren des Doods
Uittreksel van de Kleine Johannes door Jon Geerars. Hij maakte ook een overzichtje Kenmerken van de Beweging van Tachtig in dit boek
Versie van deze pagina zonder frames, afbeeldingen, etc.