Uitkomst

Cornelis Paradijs

O, daar komt de dokter weder;
  Heer! wat is uw goedheid groot!
Want een wichtje, klein en teeder,
  Legt hij schreiend in mijn schoot.

`Heil u!' snikt hij, diep bewogen,
  `God de Heere schonk ons kracht!
`Zie uw spruitje hier voor oogen,
  `Van het mannelijk geslacht.'

`'Is uitstekend afgeloopen,
  `Ook uw Truitje slaapt nu zacht:
`Boven bidden, denken, hopen
  `Eindigde deez' nare nacht.'

Heer! heb dank, die mijn vertrouwen
  Thans ook weer niet hebt beschaamd!
Slechts 't geloof heeft mij behouën:
  't Breng u dank dus, zoo 't betaamt.


Grassprietjes, 1885

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.