Die historie van concinck karel ende van elegast

Karel ende Elegast is een vóór-hoofse (frankische) ridderepe uit de twaalfde of dertiende eeuw. De onbekende auteur is mogelijk een Vlaming of een Brabander.

Het verhaal is misschien gebaseerd op een verloren gegaan Frans chanson uit de 12de eeuw, "Chanson de Basin", waarin Karel de Grote met de ridderlijke dief Basin uit stelen gaat. Dit verhaal komt voor in de Noorse "Karlamagnús saga" uit circa 1250, waar de dief ook Basin heet.

In de Nederrijnse (Duitsche) "Karlmeinet" uit het begin van de 13de eeuw komt "Karel ende Elegast" voor. Deze versie wordt als een vertaling van het Nederlandse werk beschouwd.

Karel ende Elegast is aan ons overgeleverd in vijf 14de en 15de-eeuwse fragmenten en zes 15de en 16de-eeuwse gedrukte uitgaven. Door onderling vergelijken hebben moderne deskundigen volledige versies gemaakt, die niet altijd overeenkomen. De oplettende lezer zal dan ook merken dat het aantal regels niet overeenkomt met de aangegeven regelnummering. Regel 505 bijvoorbeeld heeft zich vermenigvuldigd tot vijf regels 505a t/m 505e.

Als dit een wetenschappelijke uitgave was, zouden alle mogelijke varianten vermeld worden, maar dat maakt het geheel onleesbaar; dus heb ik gewoon uit een paar moderne uitgaven overgenomen wat me zinde.

Joachim Verhagen


Deze pagina met frames, etc.

Buiten het Costerhuis:

Samenvatting Karel ende Elegast van Kars Oomkes


Laurens Janszoon Coster Nederlandstalige klassieke literatuur in elektronische edities
Opmerkingen aan: coster@dds.nl

De hier beschikbaar gestelde teksten vallen buiten het kopijrecht. Ook de HTML-versies mogen wat ons betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft kontakt op met coster@dds.nl wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.

Tips bij lezen middelnederlands