B.J. de Feijfer van Essen

Ik ontwaakte in droom--en voelde stil en vroom,
toen zag ik van ver--een kruis met een ster
juist in het midden--iets om te aanbidden;
het stond op een rots--waartegen golfgeklots.
Ik voelde mij thuis--toen ik keek naar dat kruis
dat opgericht stond--aan mijn horizont.
Ik wilde gaan bidden--toen ik zag hoe in 't midden
de ster ging flambouwen en 't kruis zich ontvouwen.
Daar stond ik in aanschouwing verzonken
van schitterende kleuren die mij tegenblonken
en in 't midden deze aurische pracht
een verschijning die mij tegenlacht.
Zegenend staat daar de grootsche figuur
van den Heiland in zijn kledij van azuur
De armen houdt hij uitgebreid
in teeken van liefde en heiligheid,
nu niet aan de palen van het kruis geslagen
maar door de stralende aether gedragen
en 't schitterend zonnekleed geweven
door de stralen van een goddelijk leven.
Eén moment van aanschouwing--van machtige zielsopbouwing,
toen sloot zich eensklaps weer het kruis--toch voelde ik mij dichtbij huis.

3 maart 1907


Bron: Willem Otterspeer. Bolland. een biografie. Amsterdam, Bert Bakket, derde druk, 1996
Ik ontwaakte in droom is slechts een fragment. Het is geschreven door mevrouw B.J. de Feijfer van Essen uit Arnhem, op 3 maart 1907. Het gehele gedicht valt te vinden in de universiteitsbibliotheek van Leiden in het Bolland Archief, deel B, onder haar naam.
Project Laurens Jz. Coster