AAN MIJN ZOON, OP DEN DAG ZIJNER BEVESTIGING.

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

   Gij hebt aan ’s Heeren disch gedronken heilgen wijn.
   Drink ongewijden thans! Ook die moet heilig zijn.
Ontwijd de gave nooit; wees matig te allen tijde!
Gij ook zijt frissche wijn ; och, dat u niets ontwijde!
   Laat in uw edel bloed geen onrein dropje vlieten,
   Dat we in uw aanblik steeds, als heden, rein genieten.
(RÜCKERT)

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001