ARS LONGA, VITA BREVIS

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

De kunst is lang, het leven kort –
   En ’t werk van vluchtige uren,
Dat zonder strijd verkregen wordt,
   Zal slecht den Tijd verduren.

De kunst is lang, maar kort de tijd
   U, voor uw taak, gegeven,
   Zoo spil uw kracht in lust noch nijd;
Niet velerlei uw hart gewijd!
Maar ’t éénig kunstwerk ál uw vlijt –
   Of ’t u mocht overleven!

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001