Petrus Augustus de Génestet

(1829–1861)

Petrus Augustus de Génestet werd op 21 november 1829 te Amsterdam geboren en werd na de dood van zijn ouders door zijn oom opgevoed. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1852 dominee in Delft. In hetzelfde jaar trouwde hij met Henriette Bienfait. Ze kregen samen twee kinderen. In 1859 stierven zijn vrouw en een kind, beiden aan tbc gestorven en moest hij wegens zijn zwakke gezondheid ontslag nemen als predikant; reeds twee jaar later bracht dezelfde ziekte hem in het graf.

Godsdienst is een belangrijk thema in zijn gedichten. De Génestet is vrijzinnig–protestant, maar hij neemt even scherp stelling tegen de oppervlakkige vrijzinnigheid als tegen de stijle onverdraagzaamheid. Dit is goed te zien in de lekedichtjes, waarin hij zijn standpunt tussen de twee stromingen bepaald. Maar ook in zijn anderen gedichten speelt de godsdienst vaak een rol, al is het maar op de achtergrond. Naast de verhalende dichtkunst zoals het romantische en geestige Fantasio en De St–Nicolaasavond, met de bekende satire op de jaarlijkse lintjesregen, vinden wij bij hem zuivere lyriek, waarin zijn geluk (bijvoorbeeld Anni’s taal over zijn dochtertje) , zijn vroomheid en zijn smart weerspiegeld vinden.1858

[Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl) en J.R.van Wijk (rudolpho@xs4all.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.

Laatste wijziging: 19 Jul 2001.