NAAR ’T BELOOFDE LAND

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

(bij de bekende Kunstplaat: „Preparing for the Promised Land.”)

Haar pad in ’t leven
  Loopt eenzaam af;
Reeds buigt zich de oude
  Naar ’t wachtend graf.
Maar ’t vredig harte,
  Maar ’t hopend oog,
Het rijst naar boven,
  Het blikt omhoog.

Heur ziel bereidt zich,
  In vroom gepeis,
Ter leste, korte,
  Doch groote reis.
Het donker poortje
  Verschrikt haar niet;
Daar achter schemert
  Een licht verschiet.

De zon, door ’t venster,
  Bestraalt het blad
Van ’t boek des Levens,
  Haar troost, haar schat;
Uit de eeuwge blaadren
  In ’t stil gemoed
Straalt licht, meer koestrend
  Dan lentegloed!

Gods licht en vrede
  Doorstroomt de kluis
Vol profetieën
  Van ’t hemelsch Huis!
Daar fluistren stemmen
  Uit ver weleer.
Haar hart zegt: „Amen,
  Kom haastig, Heer!”
1860

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001