DAT’S DE KUNST

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

  Naam te maken – dat zegt niets,
  Naam te houden – dat is iets;
     Op uw tijd,
  Kunstnaar, Preęker, wie ge zijt,
Naam en eere te verzaken;
  Zonder wrevel, zonder spijt,
Voor den jongre plaats te maken,
  Die u volgt in Glories gunst –
  Dât is vaak de grooter kunst.

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001