EERSTE EN LAATSTE REIS

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

’k Verliet het lieve vaderland
   Slechts éénmaal in mijn leven,
Maar vond geen heil aan ’t Zuiderstrand
   Noch in de schoonste dreven –
   Want zij was thuis gebleven.
Nu zal ik nooit naar strand noch land
   Mij weer op reis begeven
Ja, trek alleen aan Liefdes hand
   Op reis naar ’t andre leven!
(RÜCKERT)

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001