DE FEESTDAG

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Dat u een feestdag sticht’ en sterk’,
   Vriend, tot uw daaglijsche werk!
Zijn heil, zijn licht, zijn rust en zoet
   Schenke u een frisschen moed.
Verspil in uitgelaten vreugd
   Uw sterkte noch uw jeugd.
Nieuw rijze uw kracht ter eer van God.
   Uit matig feestgenot!
(Gevolgd.)

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001