GEDULD

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Een stille, groote deugd, die de englen u benijden,
     De vrucht van ’t rijk geloof, een sieraad van den geest;
Een reine lelie in de doornenkroon van ’t lijden;
     ’t Geheimnisvolle kruid, dat iedre wond geneest!

Een stille psalm der ziel, beproefd..... en trouw bevonden;
     ’t Welluidendste gebed in ’t zalig Vaderhuis;
Als Magdalena’s liefde, een losprijs veler zonden;
     Een glans om ’t Kristlijk hoofd, als blonk om Jezus kruis.

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op:  19-07-01