Geloof

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Geloof, gij vroolijk kind, in stralen, zangen, rozen,
In vriendenoogen, maagdenblikken, dichterlied;
   Geloof in lachen, schreien, blozen...
    Geloof, geloof – en twijfel niet!

Wel zult ge, al vroeg misschien, uw liefste bloem zien sterven,
 Wel drijft gij–zelf eens met uw eenvoud bitter spot...
Maar och, de droomen, die wij morgen moeten derven,
       Zij biên ons heden ’t reinst genot.


1847

[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.