In gelukkige dagen

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Zachte, frissche lentestralen,
 Liefdegeur en liefdegloed
Stroomen door dees rijke dalen,
 Stroomen in mijn blij gemoed.
Zegen heb ik mild ontvangen....
 Nochtans – in mijn eenzaamheid –
Heb ik bij mijn blijdste zangen
 Menig stillen traan geschreid.

Neen, in ’t groote rijk der smarte
 Ben ik lang geen vreemdling meer;
In mijn pas ontloken harte
 Klinkt een stem reeds van weleer:
Waar ik van Gods gunst verhaalde,
 Dacht ik: Hoe ’t mij wezen zou,
Als uw blik mijn lot bestraalde,
 Moederliefde, moedertrouw!

Maar niet luide zal ik klagen,
 Voor de menschen – zeker niet.
Vriendlijk, als dees blijde dagen,
 Klinkt voor elk mijn dankbaar lied.
Gij slechts – geesten van ’t verleden
 Voert mijn diepe, stille klacht
Voor den Hoorder der gebeden,
 In dees stillen lentenacht!


1850

[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.