KINDERZIN

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

’t Klein volk dat buiten zich zoo vrij
   In ’t leventje verhéugde,
’t Is nu ’t weer oprukt even blij
   In stad wacht nieuwe vreugde!

Grootmoeder is niet wel gemutst,
   Daar geen der dartle kleenen,
Die zij bedroefd ten afscheid kust,
   Zelfs met één oog kan weenen.

Wie als een kind zijn dag geniet,
   Zal nooit zijn dag beklagen
En schept, wat kome, in ’t nieuw verschiet
   Weer altijd nieuw behagen.
(RÜCKERT.)

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001