Leekedichtjes

Den lezer

 Broeder, die dit boekske leest,
 ’k Heb gerekend op uw geest.
 Zoeke of legge uw oordeel, in
 ’t vluchtig rijm, den rechten zin!
 Zegt ook rijm voor rijm niet veel,
 Kleintjes maken hier ’t geheel,
 Tal van dichten ’t ééne Dicht,
 Dat uw tijd u stelt in ’t licht,
 Schildert wat men hoort en ziet
 Op des geestes wijd gebied,
 En hoe ’t staat met menig man
 In ons Hollandsch Kanaän;
 Welk een geest in onze lucht
 Streeft en woelt en zint en zucht;
 En de feiten van den dag
 Die men niet bedekken mag.
 ’t Boekske heeft zijn plicht gedaan,
 Spoort het u tot denken aan –
Zoo ’t u leeren kan noch stichten,
Denk: ’t zijn ook maak leekedichten!


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.