Leekedichtjes

VIII Niet aardig

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Leonard is in ’t geheel niet geestig.
Dr. Hofstede de Groot
Brieven over den Bijbel.

 In de vaderlandsche kerk
  Is daar plaats te vinden,
 Eer en loon (schoon niet naar werk!)
  Wat ge ook zijn moogt, vrinden,
 Wees mystiek, (dit blijft gezocht!)
  Wees zelfs miserabel;
 Kronkel u in iedre bocht,
  ’t Is gansch respektabel.
 Wees vervelend, taai en droog,
  Heb een schat gebreken,
 Houd een zeker rechter oog,
  Des noods – steel uw preeken!
 Maar één ding is streng verboôn,
Doodlijkste aller zonden:
 Wee u, zoo ge in taal of toon
  Aardig wordt bevonden!
 Geestigheid heet spotternij,
 Ongodisme, ketterij;
  „Deftig, vormlijk, waardig”
 Blijft de leus, en, heil den man,
 Die het vroom verklaren kan:
  „’k Ben volstrekt niet aardig!”
 


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.