Leekedichtjes

CI Denken

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Wie ’t met zijn denken hier beneden
  Nog wel ’t verste brengen kan?....
Mij dunkt somtijds, en dat om reden!
  Een needrig en weldenkend man.


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.