Leekedichtjes

CV Deftigheid

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Deze soort van deftigheid mist alle
waarheid en waardigheid.

S.S.V.

Bastaard van den Ernst, die „frazen”
 Tot een schijn van reden plooit,
En temet een schaar van dwazen
 Heilig zand in de oogen strooit!
Die onzinnige vertoogen
 Uitbrengt met een hoog gewicht,
Als gewerd ú, uit den hoogen,
 (Ach!) een offiëel bericht!
Farizeesche, die uw naaktheid,
 Die uw ijdel zielsbestaan
Hult in plooien vol gemaaktheid,
 In den mantel van den Waan!
Gij, die nooit een hart bekoorde,
 Brandend van wat heilig vuur;
 Schrik van Waarheid en Natuur,
Die de Gratiën vermoordde!
 Ja, die ter onzaalger uur
Om het heilge te verkonden,
Ons een toon hebt uitgevonden,
 Die ’t gebed van vroom gemoed
 In een lach verkeeren doet....
Hoor! wie u bewondren mogen –
 God vergeef mij zoo ik me ooit
 In uw plooien heb geplooid!
Ik veracht u als de Logen;
 En ik zegende den dag,
Dat ik u, door schrik bevangen
 Voor der Waarheid ronden lach,
Aan een Witte Das verhangen
 Ergens plechtig bungeln zag!


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.