Leekedichtjes

XI Vroomheid

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

  Ik kan het met ùw vroomheid
    Niet vinden op den duur:
  Zij kijkt me veel te deftig,
    Zij kijkt mij veel te zuur!
  Gij, die in alle dingen
  Slechts zonde vindt en schuld...
Van leelijke gedachten
  Is vast uw ziel vervuld.


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.