Leekedichtjes

CX Verheven troost

(Bij den ondergang van het supranaturalisme.)

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Och, wat miraaklen ons begeven,
  Voor ’t ernstig zoekend hart – geen nood!
Steeds blijven wondren meer verheven,
  Ontroerend, zinrijk, godlijk, groot,
Ons prikklend naar omhoog te streven:
Ziet, welk een wonder is het Leven
  En wat mysterie is de Dood!


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.