Leekedichtjes

CXI Humor

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Een rijke taal vol geest en – ingehouden tranen,
Vol zin, – ook zéér geschikt tot leeren en vermanen,
          Mits maar de vrienden haar verstaan.
Want velen klinkt ze als Grieksch; voor andren weer – profaan.


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.