Leekedichtjes

CXIV Gij en wij

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Naar uw eng, fantastisch Hemelpoortje
  Strumpelt gij op ’t afgebakend pad,
En uw reisweg schijnt u woord voor woordje
  Uitgeschreven op een heilig blad.

Op des Geestes breede, diepe stroomen
  Drijven, zwerven, zoeken, lijden wij;
Nachten dalen, hooge waatren komen....
  En – we zijn zoo rustig niet als gij!

Toch vooruit steeds streven wij en staren.
  Als Columbus, ’t hoofd omhoog gericht,
Reizen we op de wentelende baren,
  In ’t geloof dat ginds een wereld ligt!


1860

[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.