Leekedichtjes

XXI Determinisme

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Had ik een vrijen wil (’t kontraire is gebleken!),
’k Zou met dees kwestie nooit mijn sterflijk hoofd meer breken.
  Doch, wat ik wil of niet, zij laat mij nimmer met rust...
       Is geen Pelagiaan, wien ’t lust!


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.