Leekedichtjes

XXIII Dualisme

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Mijn Wetenschap en mijn Geloof,
  Die leven saam in onmin,
Want de eene houdt, wat de ander doet
  En denkt en meent voor onzin.
Intusschen, beide heb ik lief,
  Juist even trouw en innig,
En toch vindt ik mij–zelven niet
  Onreedlijk noch krankzinnig.


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.